Peutergroep (voorheen psz) 2-4 jaar

De peutergroep biedt peuters van 2 tot 4 jaar een eigen pedagogische omgeving. Spelen is de kern en de kracht van de peutergroep, want peuters ontwikkelen zich via spel. Spelenderwijs doen kinderen allerlei ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat.
Door vaste onderdelen in een dagdeel aan te bieden, geven we de peuters structuur. Door deze structuur van rust, ritme en herhaling helpen we de peuter veiligheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Zo kan het kind in nieuwsgierigheid de wereld om zich heen verkennen, ontdekkingen doen, vaardigheden oefenen, indrukken opdoen en verwerken. In deze sfeer kan het kind zijn eigen ik ontdekken.

Op de peutergroep worden gezamenlijke activiteiten aangeboden, maar is er ook veel ruimte voor vrij spel. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve (kennis) vaardigheden. We maken bijvoorbeeld zeer regelmatig gebruik van het speellokaal voor peutergym. Ook gaan we iedere dag naar buiten. Daarnaast is er veel ruimte voor de ontwikkeling van de zelfredzaamheid: wat het kind zelf kan, doet het kind in principe zelf!

Elk kind mag zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. We werken met de VVE methode Peuterplein: de pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van een Peuterplein-certificaat.
Wij bieden de peutergroep op maandag- , dinsdag- en donderdagochtend van 9:00-11:30 uur. Brengen kan vanaf 8:30 uur en ophalen is mogelijk tot 11:50 u. Op deze manier sluiten wij zoveel mogelijk bij de schooltijden aan. 

Tarief

Een peuterarrangement heeft een uurtarief van €8,02. De kosten worden omgerekend naar een maandbedrag dat verdeeld is over 12 maanden. Indien u tweeverdiener bent en recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u dit aanvragen bij de Belastingdienst. 
Bent u eenverdiener of heeft u geen inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de gemeente afhankelijk van uw inkomen. Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden en tarieven.

VVE

Heeft u via de gemeente een VVE indicatie voor uw kind? Dan heeft u ongeacht of u recht heeft op kinderopvangtoeslag of niet, naast de aangeboden uren peuterarrangement recht op 5 uur extra gratis opvang van uw peuter vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.

Kwadraat junior: peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Op kindcentrum de Akker hebben we kennis van en ruimte voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. We spreken van een ontwikkelingsvoorsprong als een kind duidelijk voorloopt op één of meerdere ontwikkelingsgebieden ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten.
Dit kan bijvoorbeeld blijken door de volgende kenmerken:
-              Een zeer goede taalontwikkeling en uitgebreide woordenschat
-              Intense betrokkenheid en een tomeloze energie
-              Al op jonge leeftijd diep nadenken over levensbeschouwelijke zaken
-              Kennishonger en grote interesse in moeilijke materie (zoals de ruimte of geschiedenis)
-              Grote mate van taakgerichtheid en concentratie, vooral bij zelfgekozen activiteiten
-              Fantasierijk en zeer creatief
-              Interesse in lezen en rekenen
-              Sterk geheugen
-              Aanpassingsvermogen aan de groep
 
Bij de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is het van groot belang dat ze zo vroeg mogelijk herkend/gesignaleerd worden, zodat er op de leerbehoeften en ontwikkelingslijn kan worden ingespeeld. Bij Kindcentrum de Akker is er veel aandacht voor vroegsignalering van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast zorgen we voor de doorgaande lijn naar de kleuters met het programma Kwadraat Junior , in nauw overleg met IB en leerkrachten, zodat onderpresteren en aanpassingsgedrag kunnen worden voorkomen.
In de peutergroep is er veel individuele aandacht, maar krijgen de peuters daarnaast de kans om in een veilige omgeving op onderzoek uit te gaan en uitgedaagd te worden op hun eigen niveau.